Edilnova društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Edilnova d.o.o.

SJEDIŠTE: HR-42242 GAČICE, Gačice 131

Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-14/1576-2 od 12. svibnja 2014. godine, redni broj upisa 1, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070121970, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 97919120851, pod tvrtkom/nazivom: Edilnova društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, sa sjedištem u: Ivanec (Grad Ivanec), Gačice 131

TEMELJNI KAPITAL:
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna, uplaćen je u cijelosti

Trgovački sud u Varaždinu objavljuje upis povećanje temeljnog kapitala, promjena odredbi društvenog ugovora, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-17/2913-2 od 4. srpnja 2017. godine, redni broj upisa 4, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070121970, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 97919120851, pod tvrtkom/nazivom: Edilnova društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, sa sjedištem u: Ivanec (Grad Ivanec), Gačice 131

Temeljni kapital povećan je s 20.000,00 kuna na 400.000,00 kuna

Osnivački akt:
Član društva je dana 26.06.2017. donio odluku o izmjeni temeljnog akta – Društvenog ugovora od dana 04.07.2016. te je donio potpuni tekst Društvenog ugovora od 26.06.2017. zbog povećanja temeljnog kapitala unosom prava.
Promjene temeljnog kapitala: Temeljni kapital povećava se sa iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 380.000,00 kn na iznos od 400.000,00 kn unosom prava.

POSLOVNA BANKA: Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR9423600001102546171

OIB (VAT ID): HR 88800429344

EUID: HRSR.070121970

UPRAVA:
Stjepan Gužvinec, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno