Edilnova društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Edilnova d.o.o.

SJEDIŠTE: HR-42242 GAČICE, Gačice 131

PROVEDBA UPISA: Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-14/1576-2 od 12. svibnja 2014. godine, redni broj upisa 1, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070121970, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 97919120851, pod tvrtkom/nazivom: Edilnova društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, sa sjedištem u: Ivanec (Grad Ivanec), Gačice 131

TEMELJNI KAPITAL: 53.089,12 euro

POSLOVNA BANKA: Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR9423600001102546171

OIB (VAT ID): HR 88800429344

EUID: HRSR.070121970

UPRAVA: Stjepan Gužvinec, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno